Trang 845, kết quả từ 8441 tới 8450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Văn Hoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hoang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lâm Văn Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Vàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1989, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Chuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Chuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...840841842843844845846847848...74341