Trang 844, kết quả từ 8431 tới 8440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Đức Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Kim Hoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kim Hoang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lượm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lượm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đ/C An Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C An Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lép, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Thị HIếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị HIếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đ/C ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C ẩn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Đ/C : út Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C : út Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ D 516

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ D 516, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...839840841842843844845846847...74341