Trang 846, kết quả từ 8451 tới 8460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn An, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan út Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan út Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Văn Bọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Bọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Châu Dọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Dọt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Quách Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Sơn Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Phiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...841842843844845846847848849...74341