Trang 847, kết quả từ 8461 tới 8470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Danh Phươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh Phươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Hoàng Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hoàng Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Sa Ray

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Sa Ray, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Châu Thanh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Thanh Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Danh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Quách Hận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Hận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Danh Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Thanh Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...842843844845846847848849850...74341