Trang 870, kết quả từ 8691 tới 8700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đặng Văn Chặt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Chặt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thơm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...865866867868869870871872873...74341