Trang 871, kết quả từ 8701 tới 8710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Sử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dũ Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dũ Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Dư Văn Giỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dư Văn Giỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phan Thành Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thành Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Cao Tấn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tấn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...866867868869870871872873874...74341