Trang 892, kết quả từ 8911 tới 8920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trà Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Tuyết Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tuyết Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lý Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Danh Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh Khang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lý Văn Trượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Trượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Triệu Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Có, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Trung Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trung Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lý Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Đặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...887888889890891892893894895...74341