Trang 891, kết quả từ 8901 tới 8910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Hữu Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hồng Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Bá Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Bá Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Mai Văn Gõ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Gõ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...886887888889890891892893894...74341