Trang 893, kết quả từ 8921 tới 8930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Cứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Di, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Hòa Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Hòa Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Mát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lâm Hoàng Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Hoàng Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Đức Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1991, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...888889890891892893894895896...74341