Trang 894, kết quả từ 8931 tới 8940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thái Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Dương Ngọc Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc Linh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phùng Văn Sén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Sén, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Thanh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Kim Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Hoàng Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hoàng Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hóa Búa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hóa Búa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...889890891892893894895896897...74341