Trang 895, kết quả từ 8941 tới 8950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Dương Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dương Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/19, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Chí Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Chí Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/19, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Bạch Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bạch Đằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Quang Nết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Nết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Hùng Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hùng Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/19, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Do, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...890891892893894895896897898...74341