Trang 896, kết quả từ 8951 tới 8960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Phước Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phước Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Chưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thành Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Thị Hồng Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hồng Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...891892893894895896897898899...74341