Trang 908, kết quả từ 9071 tới 9080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trương Văn Luối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Luối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Hữu Ngởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Ngởi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Hoàng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Hoàng Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Hoàng Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Mong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đặng Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...903904905906907908909910911...74341