Trang 918, kết quả từ 9171 tới 9180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ CRT

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CRT, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ CRT

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CRT, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Mai Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Hùng Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hùng Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đặng Cao Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Cao Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...913914915916917918919920921...74341