Trang 921, kết quả từ 9201 tới 9210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Mão, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hai Hái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hai Hái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Tăng Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ út Cà Rem

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Cà Rem, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lý Hùng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Hùng Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...916917918919920921922923924...74341