Trang 923, kết quả từ 9221 tới 9230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Công Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Công , Tư , Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Công , Tư , Thưởng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Công Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Công Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khum

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khum, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ CRT

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CRT, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Cổ Văn Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cổ Văn Dậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thành Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Quốc Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quốc Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...918919920921922923924925926...74341