Trang 922, kết quả từ 9211 tới 9220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ út Chài Giồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Chài Giồ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Mai Văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hòa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Tám Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tám Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1922, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Kiều Văn Điệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Điệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lý Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...917918919920921922923924925...74341