Trang 935, kết quả từ 9341 tới 9350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đoàn Văn Đến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Đến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Đơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Sửng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sửng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Ngay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Ngay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ngô Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Nâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...930931932933934935936937938...74341