Trang 936, kết quả từ 9351 tới 9360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Nhọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhọn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Nguyệt Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nguyệt Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kía, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Quí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Cúa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cúa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Thiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...931932933934935936937938939...74341