Trang 938, kết quả từ 9371 tới 9380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lý Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Thị Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Phin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phin, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Cò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cò, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...933934935936937938939940941...74341