Trang 932, kết quả từ 9311 tới 9320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1989, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Hồng Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Hoàng Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hoàng Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Thạch Sông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Sông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Tấn Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Luật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Thạch Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lý Châm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Châm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...927928929930931932933934935...74341