Trang 933, kết quả từ 9321 tới 9330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Tâm Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tâm Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nhật Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhật Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Kím Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kím Sen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Các, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Dẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Dẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...928929930931932933934935936...74341