Trang 930, kết quả từ 9291 tới 9300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trương Tấn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Tấn Hiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Tăng Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ La Thanh Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Thanh Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ngô Hồng Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hồng Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đỗ Bình Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Bình Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...925926927928929930931932933...74341