Trang 931, kết quả từ 9301 tới 9310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Mạnh Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Mạnh Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Tri Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tri Tiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lương Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Thanh Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Hiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1991, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hoài Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoài Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Đẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đẹt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lưu Thành Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Thành Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...926927928929930931932933934...74341