Trang 939, kết quả từ 9381 tới 9390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chính Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chính Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Chép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chép, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Chưa biết Họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa biết Họ tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ngô Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Mai Văn Ngẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Ngẩu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...934935936937938939940941942...74341