Trang 990, kết quả từ 9891 tới 9900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Châu Văn To

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn To, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Châu Văn Thưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Thưa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nam Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nam Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Xái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Xái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...985986987988989990991992993...74341