Trang 989, kết quả từ 9881 tới 9890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Châu Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Châu Văn Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Tặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Châu Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phan Văn Gan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Gan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đặng Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...984985986987988989990991992...74341