Trang 991, kết quả từ 9901 tới 9910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Dấy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dấy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tân Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tân Thạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Mai Văn Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Chơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Kiều Minh Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Minh Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...986987988989990991992993994...74341