Trang 10401, kết quả từ 104001 tới 104010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm văn Phồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Phồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/8/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Đoàn Thỏa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thỏa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hà Bổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hà Bổng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Phạm văn Nở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Nở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Pham văn Phạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Pham văn Phạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...103961039710398103991040010401104021040310404...74341