Trang 10402, kết quả từ 104011 tới 104020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm Dừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Dừa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đặng Hữu Ro

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hữu Ro, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Dị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...103971039810399104001040110402104031040410405...74341