Trang 10762, kết quả từ 107611 tới 107620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Thị Quýt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Quýt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đặng Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Lục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Dụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Khẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Khẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...107571075810759107601076110762107631076410765...74341