Trang 13, kết quả từ 121 tới 130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Công Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 17/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Huỳnh văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 5/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Luật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đặng Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 11/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 11/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lô Năng Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lô Năng Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...8910111213141516...74341