Trang 11086, kết quả từ 110851 tới 110860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phan Liện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Liện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Thị Tho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Tho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Huỳnh Thị Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Thơm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 30/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn Siêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Siêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Thân Văn Huỷnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Văn Huỷnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 16/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110811108211083110841108511086110871108811089...74341