Trang 114, kết quả từ 1131 tới 1140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phùng Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phùng Văn Sếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Sếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Chỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Chỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phùng Đắc Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Đắc Hòa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Bùi Quang Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thế Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 7/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...109110111112113114115116117...74341