Trang 11175, kết quả từ 111741 tới 111750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Khúc Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khúc Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thế Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Dương Văn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Ngộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Viết Mây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Mây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Viết Ry

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Ry, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111701117111172111731117411175111761117711178...74341