Trang 1132, kết quả từ 11311 tới 11320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phùng Thính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Công Cũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Cũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Nghiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nghiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Mộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 5/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Yêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Yêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bá Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 21/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Miễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Miễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Cưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...112711281129113011311132113311341135...74341