Trang 1167, kết quả từ 11661 tới 11670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Trọng Giãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Giãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 30/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Bá Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 10/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Hữu Trãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Trãi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Văn ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1961, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 8/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Thị Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thị Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Cao Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...116211631164116511661167116811691170...74341