Trang 1166, kết quả từ 11651 tới 11660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 10/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 20/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 13/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Thị Dạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Dạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thị Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Thoại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 27/1/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 14/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Nguyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Nguyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 12/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...116111621163116411651166116711681169...74341