Trang 1194, kết quả từ 11931 tới 11940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Thị Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 22/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Phước Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 30/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Văn Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Lộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Trúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Vững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vững, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Công Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Tràu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tràu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 15/10/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...118911901191119211931194119511961197...74341