Trang 1195, kết quả từ 11941 tới 11950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 5/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ca Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ca Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Cán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 9/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 3/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cẩm Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cẩm Dân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Ca Vỉnh Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ca Vỉnh Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...119011911192119311941195119611971198...74341