Trang 1201, kết quả từ 12001 tới 12010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ca Văn Cuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ca Văn Cuộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 5/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nghiệm Thị Vân Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiệm Thị Vân Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thom

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thom, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Hữu Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 20/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đại Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đại Doanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hữu Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 20/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Danh Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Danh Sửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...119611971198119912001201120212031204...74341