Trang 1204, kết quả từ 12031 tới 12040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đình Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Duyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Duyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đức Máy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Máy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Thị Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Viết Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Vẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Vẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...119912001201120212031204120512061207...74341