Trang 1196, kết quả từ 11951 tới 11960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ca Vĩnh Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ca Vĩnh Thống, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Võ Thị Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 19/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 16/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Ngọc Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 17/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 14/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Thế Lãng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thế Lãng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngọc Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Kiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...119111921193119411951196119711981199...74341