Trang 1197, kết quả từ 11961 tới 11970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Vường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 5/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Ngọc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Ngọc Thê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc Thê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 14/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đức Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 15/11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đức Mong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Mong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 17/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quốc Tớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Tớn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đức Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 20/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...119211931194119511961197119811991200...74341