Trang 1205, kết quả từ 12041 tới 12050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Bá Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Tỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Thanh Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vĩnh Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vĩnh Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Quang Sưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Sưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hứa Duy Tống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Duy Tống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Huỳnh Phu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Huỳnh Phu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...120012011202120312041205120612071208...74341