Trang 1206, kết quả từ 12051 tới 12060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Tiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tiềm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Xuân Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 16/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ BùiVăn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ BùiVăn Hiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 24/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...120112021203120412051206120712081209...74341