Trang 1208, kết quả từ 12071 tới 12080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tạ Văn Tít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Tít, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Thanh Cù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thanh Cù, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 18/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Huân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đức Chưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Chưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...120312041205120612071208120912101211...74341