Trang 1303, kết quả từ 13021 tới 13030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Xuân Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Thế Lết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thế Lết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Văn Kịn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Kịn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Hữu Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Hữu Chinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Duy Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Hỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Duy Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Duy Liên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Minh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Minh Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...129812991300130113021303130413051306...74341