Trang 1307, kết quả từ 13061 tới 13070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đắc Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đắc Điển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Xuân Diệc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Diệc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Đức Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Trọng Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Trọng Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Bá Nữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Bá Nữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Tiến Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tiến Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...130213031304130513061307130813091310...74341