Trang 1310, kết quả từ 13091 tới 13100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Thị Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Tỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Đình Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Bửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 6/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Mậu Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mậu Tôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 31/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1889, hi sinh 14/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Cảnh Bạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Bạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 14/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Cảnh Ngãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Ngãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 31/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Cảnh Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Thừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 20/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 7/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Đình Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 14/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...130513061307130813091310131113121313...74341